Tájékoztató

Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS A HOTEL CITY CENTER KFT ÁLTAL ÜZEMELTETETT ROOMBACH HOTEL BUDAPEST CENTER TERÜLETÉN ELHELYEZETT ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZERRŐL

 

Tisztelt Vendégeink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Hotel City Center Kft. (1077 Budapest, Kisdiófa u. 13.) az 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 14. alatt található, ROOMbach Hotel Budapest Center néven üzemelő szállodában elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet.

 

 1. Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók.
 2. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor.
 3. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében bemegy.
 4. Mivel az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása adatkezeléssel is jár, az ez irányú tevékenység a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felügyelete alatt áll. A kezelt adatok köre: a vendégek a kép- és hangfelvételeken látszódó arcképmása, hangja, és egyéb személyes adatai.
 5. A Hotel City Center Kft. általi adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86872/2015
 6. Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a Hotel City Center Kft. helyiségében található szerver tárolja.
 7. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.
 8. A kamerák felvételének megtekintésére a szálloda igazgatója és üzemeltetési igazgatója, vagy e személyek akadályoztatása esetén a szálloda mindenkori ügyeletes vezetője jogosult.
 9. A Hotel City Center Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.
 10. A Hotel City Center Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.
 11. Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.
 12. Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép-és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Hotel City Center Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
 13. Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Hotel City Center Kft-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
 14. Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti          Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kamerával megfigyelt helyiségek (kamera száma alapján):

1.            a szálloda külső bejárata

2.            a szálloda belső parkolója

3.            a szálloda hátsó homlokzata (parkoló)

4.            -1 színt liftelőtér

5.            a szálloda lobbyja

6.            a szálloda reggelizője és bárja

 

 

Budapest, 2015. Augusztus 1.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

A hírlevélhez való hozzájárulás elfogadása kötelező.
Az adatvédelem elfogadása kötelező.
A vezetéknév megadása kötelező.
A keresztnév megadása kötelező.
Kérjük adj meg érvényes e-mail címet.

* kötelező mező