Adatvédelem

Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha a szálloda on-line foglalási rendszerét használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Ezért szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési illetve adatfeldolgozási folyamatokkal, amelyeket szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban, on-line foglalási rendszerünkben alkalmazunk. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk Önt, hogy mit teszünk adatai védelme érdekében és milyen adatokat, milyen célból rögzítünk.

 

Impresszum

A honlap üzemeltetője: Hotel City Center Kft

Székhely: 1077 Budapest, Kisdiófa u. 13.

Levélcím: 1077 Budapest, Kisdiófa u. 13.

Telefon: +36 1 413 0253

e-mail: hotel@roombach.com

 

Adatvédelem

 

 • Az on-line foglalás elküldésével, illetve a szállodai bejelentkező lap kitöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint, az Ön által igénybe vett szolgáltatások teljesítése céljából kezeljük és feldolgozzuk.
 • Kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy szolgáltatásainkat igénybe vevő, illetve az on-line foglalási rendszerünket használó személyek személyes adatait bizalmasan kezeljük és felelősséget vállalunk azért, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak teljes mértékben megfelelünk. Minden tekintetben betartjuk az adatvédelmi jogszabályok, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény ("Info Törvény") és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat az Info Törvény rendelkezéseivel összhangban alkalmazzuk.
 • Egyebekben fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben vagy a joggyakorlatban bekövetkező változások esetén a jelen adatvédelmi tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül e változásoknak megfelelően módosítsuk. Az "Adatvédelmi tájékoztató" egyes verziói közül mindenkor a www.roombach.com weboldalon megjelenített változat tekintendő hatályosnak.
 • Az on-line foglalási rendszer használatával, valamint a Hotel City Center Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a Hotel City Center Kft. Az adatkezelés a NAIH-82268/2014 számon került bejegyzésre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba.
 • Személyes adatait az on-line foglalások teljesítése, illetve piackutatási és reklám célból, így különösen abból a célból kezeljük, hogy Önnek, mint önkéntesen feliratkozott személynek reklámcélú és információs elektronikus leveleket küldhessünk.
 • Személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulása alapján, vagy a jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében kezelünk. Személyes adatait a Hotel City Center Kft. kizárólag az Ön által adott adatkezelési hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között, illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel.
 • Minden olyan személyes adat, amelyet Ön önkéntesen rendelkezésünkre bocsát, vagy amelyet a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kezelünk, az Ön által igénybe vett szolgáltatások teljesítése céljából kerül rögzítésre, kezelésre, feldolgozásra. Kizárólag azokat az adatokat kérjük megadni, amelyek e szolgáltatások teljesítéséhez szükségesek.
 • Ezzel kapcsolatban kötelezettséget vállalunk az alábbi adatvédelmi irányelvek maradéktalan betartására:
 1. A személyes adatokat tisztességesen és törvényesen gyűjtjük és kezeljük.
 2. A személyes adatokat csak meghatározott, törvényes célokra gyűjtjük és a céltól eltérően azokat nem használjuk fel.
 3. Az adatok kezelésének és tárolásának módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 4. Kizárólag az adatkezelés céljához elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeljük.
 5. Az általunk kezelt adatok pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek.
 6. Az adatok tárolása nem tart hosszabb ideig, mint ami a felhasználási cél megvalósulásához szükséges.
 7. Az adatok kezelése során az érintett személyeknek az Info. Törvényben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt jogait maradéktalanul biztosítjuk.
 8. Megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok illetéktelen vagy törvénytelen használatának, illetve az adatvesztés, adatkárosodás vagy adat megsemmisülés megakadályozásához szükségesek.
 • Az adatkezelési hozzájárulás megadásával Ön hozzájárul személyes adatainak a fentiek szerinti kezeléséhez, tárolásához és feldolgozásához.
 • A tárolt adatokhoz harmadik személy részére csak a jelen tájékoztatóban leírt módon engedünk hozzáférést. Az Ön személyes adatait kizárólag jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében, vagy az Ön kifejezett hozzájárulása alapján, a jogszabályi előírások betartása mellett továbbítjuk harmadik személy részére, és csak amennyiben e személy a hatályos adatvédelmi rendelkezések betartására velünk szemben is kötelezettséget vállalt.
 • Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes adatai valódiságáért Ön felel, valótlan adatokból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
 • Személyes adatai kezeléséről Ön bármikor tájékoztatást kérhet társaságunktól. Társaságunk elérhetőségei az impresszumban kerültek feltüntetésre. Kérelmére részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról              és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről. Kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, vagy zárolását is. Ezen kívül az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 15 napon belül bírósághoz fordulhat.
 • Tájékoztatjuk továbbá, hogy kérésére rendszerünkben tárolt személyes adatait töröljük. Az adatok törlése iránt kérelem, postai úton vagy e-mailen jelezve is megküldhető a Hotel City Center Kft.-nek, az impresszumban található elérhetőségek valamelyikére.
 • Tájékoztatjuk, hogy az Accent Hotel Solutions Kft. általi adatkezelésre, és hírlevél-küldésre vonatkozóan az Accent Hotel Solutions Kft. adatvédelmi tájékoztatója irányadó.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

A hírlevélhez való hozzájárulás elfogadása kötelező.
Az adatvédelem elfogadása kötelező.
A vezetéknév megadása kötelező.
A keresztnév megadása kötelező.
Kérjük adj meg érvényes e-mail címet.

* kötelező mező